Konstrukcja wsporcza pomostów roboczych dla Mondi S. A.

Zakres projektu:
W ramach zlecenia wykonaliśmy projekt konstrukcji stalowej i fundamentów

Projekt wykonaliśmy w etapach dostosowanych do harmonogramu inwestycji :
• Projekt wykonawczy

 

Zrealizowano: Lipiec 2015
Miejsce: Świecie, Polska
Referencje