WYBRANE PROJEKTY

Poniżej znajdziecie Państwo wybrane realizacje projektowe naszej firmy z podziałem na poszczególne kategorie.

Rozbudowa Browaru Kasztelan

W ramach umowy z inwestorem wykonaliśmy kompleksowy projekty zawierający wszystkie branże.

Read more

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Schumacher Packaging

W ramach zlecenia wykonaliśmy projekty konstrukcji budynku zawierający projekt fundamentów, konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz obudowy.

Read more

Budynek biurowo-usługowy dla firmy Wealth Bay

W ramach zlecenia wykonaliśmy projekt konstrukcji budynku zawierający projekt fundamentów, konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Read more

Budynek Kino Planet w Galerii Bialskiej

W ramach zlecenia wykonaliśmy projekt konstrukcji budynku zawierający projekt fundamentów, konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Read more

Zbiorniki buforowe lignin i wody siarczanowej dla firmy Kemira

W ramach umowy z inwestorem wykonaliśmy kompleksowy projekty zawierający m.in. projekt zbiorników, instalacji i budynku pras.

Read more

Konstrukcja wsporcza pomostów roboczych dla Mondi S. A.

W ramach zlecenia wykonaliśmy projekt konstrukcji stalowej i fundamentów

Read more

Zbiorniki magazynowe, instalacja technologiczna wraz ze stanowiskiem napełniania i opróżniania cystern.

W ramach zlecenia wykonaliśmy projekty zbiorników, instalacji i opodestowania.

Read more

Ekspertyza kablobetonowych dźwigarów dachowych i belek podsuwnicowych.

W ramach zlecenia wykonaliśmy szczegółowa ekspertyzę techniczną zawierająca inwentaryzację konstrukcji z oznaczeniem uszkodzeń, pobranie próbek betonu i stali, badania laboratoryjne, obliczenia kontrolne.

Read more
POBIERZ PREZENTACJĘ FIRMY

POBIERZ