Ekspertyza kablobetonowych dźwigarów dachowych i belek podsuwnicowych.

Zakres projektu:
W ramach zlecenia wykonaliśmy szczegółowa ekspertyzę techniczną zawierająca inwentaryzację konstrukcji z oznaczeniem uszkodzeń, pobranie próbek betonu i stali, badania laboratoryjne, obliczenia kontrolne. Na podstawie uzyskanych rezultatów sformułowaliśmy wnioski. Nasza ekspertyza stanowiła podstawę na której, inwestor dokonał kolejnej inwestycji polegającej na zmienia sposobu użytkowania obiektu, dociepleniu ścian i dachów.

 

Zrealizowano: czerwiec 2013
Miejsce: Świecie, Polska
Referencje